De klantenservice bepaalt voor een belangrijk deel het beeld wat de klant van een organisatie heeft. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Maar met welke middelen ga je de klant helpen? En hoe kan je alles bijhouden? Servicemanagement van SalesManager Online biedt uitkomst.

Service-Melding.jpg

Servicemeldingen

Klachten of storingen worden als meldingen in Servicemanagement geregistreerd. Je kan klachttypen, prioriteiten, gradaties enz. vastleggen en aan een servicestappenplan koppelen: bewaakt wordt dan dat de melding tijdig en op een eenduidige manier wordt opgevolgd. Klanten kunnen automatisch via de mail of via het selfservice portal op de hoogte worden gebracht van de status.


Service-Call.jpg

Service calls

Een servicemelding zorgt voor een taak of service call voor een servicemedewerker. Een medewerker ziet op een dashboard welke storingen verholpen moeten worden, bij welke klanten en met welke prioriteit. Zij zien op welke locatie en op welk product een eventuele reparatie moet plaatsvinden. Zij zien ook of het onder garantie of onder een onderhoudscontract valt.


Service-SLA.jpg

SLA’s

In een Service Level Agreement (SLA) oftewel een dienstenovereenkomst staan alle afspraken omtrent de service genoteerd. Ook de kwaliteitseisen kunnen hierin worden opgenomen. SalesManager Online bewaakt dat de servicedesk zich aan deze afspraken houdt. Bijvoorbeeld dat een melding met een hoge prioriteit binnen een uur wordt opgelost.


Service-InstalBase.jpg

Installed base management

Met Servicemanagement van SalesManager Online kan je bijhouden waar de producten staan. Tot binnen een gebouw in welke ruimte. De gehele geschiedenis van alle service contacten rond een bepaald product zijn zichtbaar. SalesManager Online biedt Installed Base management.


Service-Portal.jpg

Selfservice Portal

Met Servicemanagement van SalesManager Online is het mogelijk om onlineservice aan je klanten te bieden door middel van het Selfservice Portal. Klanten kunnen zelf meldingen plaatsen in een portal waarna ze meteen in het systeem worden geregistreerd. Ze hebben 24/7 zicht op de afhandeling van de melding.


Service-ArbeidMateriaal.jpg

Arbeid en Materialen

Naast de uren kan ook het materiaal worden geregistreerd. Zo kan precies worden bijhouden hoeveel de gedane service heeft gekost. Zowel qua loonuren als materiaal. Zie ook de mogelijkheden van de Service app.