Bij professioneel servicemanagement horen Service Level Agreements. In een Service level agreement kortweg SLA oftewel dienstenovereenkomst staan alle afspraken over de servicegraad van de klant genoteerd. Ook de kwaliteitseisen kunnen hierin worden opgenomen. Op deze manier is het helder wat een klant en leverancier van elkaar kunnen verwachten en dat is een belangrijke basis voor de samenwerking.

Beheren van de SLA’s

Binnen SalesManager Online is het mogelijk om meerdere SLA’s af te sluiten op zowel klant- als productniveau. Service responstijden en de wijze van escalatie kunnen per SLA gedefinieerd worden. Escalaties kunnen alerts generen op het scherm van een servicemedewerker of e-mails uitzenden naar klanten of gebruikers van SalesManager Online. De installed base kan gelinkt worden aan een SLA. Een servicemedewerker ziet of een apparaat gekoppeld is aan een SLA, de kenmerken van het apparaat en bijvoorbeeld de locatie van het apparaat.

Service Level Agreement facturatie

Maak van een cost center een profit center. Goede service biedt waarde aan een klant. SalesManager Online maakt het mogelijk om de facturatie efficient te verwerken. Klanten met een contract kunnen op 1 factuur de vaste maandelijkse kosten krijgen en mogelijke variabele kosten voor de meldingen. In Servicemanagement kunnen er per SLA facturatie intervallen gedefinieerd worden. De facturen staan dan klaar om gefactureerd te worden voor een bepaalde periode.