Elke organisatie komt met projectmanagement in aanraking. Zaken die georganiseerd, gepland of voorbereid moeten worden zijn onderdeel van projectmanagement. Om grip te houden op de organisatie van een project is het van belang om overzicht te houden. 

Project-Beheer.jpg

Projectbeheer

Projecten kunnen in fasen en taken ingedeeld worden. Dit geeft je overzicht op de voortgang. Zo kan je projecten strak plannen. Voor optimaal gemak biedt SalesManager Online zogeheten project templates. Maak een standaard project aan door een template aan te klikken en alle fasen en taken staan klaar.


Project-Facturatie.jpg

Projectfacturatie

De projectfacturatie is gelinkt aan de urenregistratie. Zo kan je correcte uren meteen doorboeken en factureren. Dit bespaart niet alleen tijd maar voorkomt ook menselijke fouten. 


Project-Kosten.jpg

Projectkosten

Tijdens een project wordt er gestuurd op kosten, tijd en prestatie. Het is voor een organisatie van groot belang dat de kosten zo goed mogelijk worden ingeschat en beheerd. Zeker als de resources beperkt zijn. 


Project-Rapportage.jpg

Projectrapportage

SalesManager Online biedt diverse mogelijkheden voor projectrapportage. Dit kan variëren van een specificatie van de timesheets tot een volledig uitgewerkte projectkaart. Ook is inzet van business intelligence mogelijk.


Urenregistratie

Urenregistratie kan op diverse manieren worden gedaan. Het kan bijvoorbeeld direct via de agenda van SalesManager Online, op het project of via een timesheet. In een timesheet kan de medewerker de urenregistratie op de voor hem beschikbare projecten doen. Dit kunnen zowel interne als externe projecten zijn.