Een onderdeel van Projectmanagement van SalesManager Online is de projectfacturatie. Dit is gelinkt aan de urenregistratie. Zo kun je gefiatteerde uren meteen door boeken en factureren. Dit bespaart niet alleen tijd maar voorkomt ook menselijke fouten. Wanneer je SalesManager Online gekoppeld hebt aan een boekhoudpakket wordt de facturatie meteen verwerkt in de juiste journaalpost.

Van registratie tot facturering

De verwerking van de uren kent een paar stappen:

  • De medewerker houdt bij welke uren hij of zij besteed

  • De medewerker geeft de uren vrij met eventueel nog de nodige opmerkingen erbij. Bijvoorbeeld een advies om de uren wel of niet te factureren.

  • Een manager of co√∂rdinator beoordeelt de uren en kan deze fiatteren. Ingesteld kan worden of deze stap overgeslagen kan worden.

  • Tot slot kan er nog een check plaats vinden voordat de uren gefactureerd worden. Er kan nog een afweging gemaakt worden of er een aanpassing gedaan moet worden. Bijvoorbeeld dat er minder uren in rekening gebracht moeten worden of het tarief moet worden aangepast.

Sneller verwerken van de projectfacturatie

Een project kan gefactureerd worden op basis van de status van het project, een afronding van een bepaalde fase of op basis van de besteedde de uren in een bepaalde periode. Je kan zelf kiezen op welke termijn het project gefactureerd moet worden. Het is mogelijk om een specificatie met de factuur mee te sturen van de uren en onkosten. Het is ook mogelijk om termijnen vooraf vast te stellen. Zo wordt het bijhouden van de projectfacturatie een fluitje van een cent.