De basis van een gezonde goederenstroom is efficiënt magazijnbeheer. In SalesManager Online kunnen meerdere magazijnen worden toegewezen. Daarnaast kunnen per magazijn meerdere locaties worden ingesteld. Dit kan zo gedetailleerd als je zelf wilt. Van alleen stellingnummers tot aan een precieze plek op de plank. Daarnaast kan SalesManager Online koppelen met verschillende warehouse management systemen, zoals WICS en Optimizers. Zie ook de informatie over onze Picking App.

Ongelimiteerd aantal magazijnen

Er zit geen limiet op het aantal magazijnen dat aangemaakt kan worden. Goederen kunnen eenvoudig tussen de magazijnen worden verplaatst. Eventueel door middel van een laadlijst als goederen voor een langere periode in transit zijn. Het is zo geregeld dat verplaatsen van goederen verder geen invloed heeft op de boekhouding.