Opportunities

SalesManager Online biedt uitgebreide mogelijkheden voor verkoopbeheer. Verkooptrajecten kunnen vanaf de eerste aanvraag tot en met de geleverde order gevolgd worden. Alle contacten die hiermee samenhangen, inclusief alle gestuurde documentatie, worden geregistreerd in het systeem. Op deze manier wordt ‘Forecasting’ en het zichtbaar maken van ‘orders in de pijplijn‘ mogelijk.

Opportunities in je verkooptraject

CRM van SalesManager Online biedt ongekende mogelijkheden om opportunities oftewel verkoopkansen bij te houden. Dit maakt de kans des te groter dat het verkooptraject positief wordt afgesloten.

In SalesManager Online leg je vast wat je producten en diensten zijn met alle kenmerken waaronder de prijs. Per opportunity kunnen de producten of diensten gekoppeld worden. Vastgelegde informatie kan met sjablonen uit de SalesManager documentendatabase samengevoegd worden tot een offerte in Microsoft Word. Deze kan je desgewenst nog aanpassen voordat je deze verstuurt en opslaat in SalesManager Online. Belt de klant over de offerte dan heb je deze direct tot je beschikking.

CRM van SalesManager Online biedt uitgebreide rapportagemogelijkheden. Deze rapporten zijn opgebouwd met Crystal Reports. Daarnaast is inzet van SalesManager BI voor business intelligence powered by Qlik interessant.