Komen er veel facturen binnen in je bedrijf? Maak het makkelijk voor jezelf met de inzet van Basecone. Deze tool scant en herkent de inkoopfacturen. SalesManager Online haalt deze ingescande facturen real-time op. Inkoopfacturen worden zo efficiënter beheerd. Door de integratie met Basecone worden de inkoopfactuur en inkooporder plus eventuele pakbon(en) naast elkaar getoond en gematcht in SalesManager Online. Je controleert of alles klopt en laat de inkoopfactuur doorboeken naar bijvoorbeeld Twinfield of Exact Online. Niet kloppende inkoopfacturen worden als niet betaalbaar naar de boekhouding doorgezet. De combinatie van Basecone met SalesManager Online zorgt voor een grote efficiencyslag in het inkoopproces.

Basecone is een product van Wolters Kluwer. Wil je meer hierover weten klik dan op https://taxnl.wolterskluwer.com/ of voor Basecone via https://www.basecone.com/