De SalesManager Online abonnement module is zeer flexibel. Het is mogelijk om aan te geven in welke termijnen er gefactureerd dient te worden. Deze worden dan direct klaar gezet ter facturering in de facturatiemodule. De administratie hoeft niet telkens te gecontroleerd te worden of alles nog correct is. Dit komt doordat er op het abonnement is ingeregeld wat de begin- en einddatum van het abonnement is.

Wanneer de klant een toevoeging in het abonnement wil dan kan dit door een extra dienst op te nemen in het contract. Er wordt dan direct berekend wat het nieuw te factureren bedrag is.  Er wordt in de facturatie een verzameling gemaakt van de te factureren diensten per klant. Uiteraard is het mogelijk om jaarlijks een indexering te doen op het abonnement. De cyclus wordt afgesloten door de journaalposten direct naar Twinfield te sturen. SalesManager Online kan ervoor zorgen dat een klant maar 1 factuur krijgt per maand met daarop de vaste maandelijkse kosten en variabele kosten. Interessant voor bijvoorbeeld voor telefonie aanbieders waarbij de klant elke maand gefactureerd wordt voor de vaste maandelijkse abonnementskosten en voor de variabele kosten van het aantal tikken.