Webservices.nl

SalesManager bied de mogelijkheid om te koppelen met de bedrijfscheck van Webservices.nl. Met deze nieuwe toepassing is het mogelijk om realtime het klantenbestand te verrijken met relevante bedrijfsinformatie uit het Handelsregister.

Over Webservices.nl

Webservices.nl is marktleider op het gebied van online verrijking en validatie van data. Met de diensten die zij aanbiedt wordt informatie in o.a. ERP, CRM, webshop en/of website online getoetst en verbeterd door controle met officiële databases. Zo kan informatie over bijvoorbeeld adressen, bedrijven, voertuigen, vastgoed, geografische coördinaten en kredietwaardigheid van consumenten en bedrijven direct worden aangepast. Hiertoe heeft Webservices.nl koppelingen met o.a. het Handelsregister, TNT/Cendris, Dun & Bradstreet, Graydon, Creditsafe, RiskSolutions, EDR, het Kadaster, RDW, VWE en Geodan. Al deze diensten dragen ertoe bij dat data beter in orde zijn in de verschillende online oplossingen van haar eindgebruikers.

De mogelijkheden van Webservices.nl

De bedrijfscheck van Webservices.nl zorgt ervoor dat werken met SalesManager nog makkelijker en sneller verloopt. Een beperkte invoer (bedrijfsnaam of postcode en huisnummer) volstaat om alle gewenste bedrijfsinformatie uit het Handelsregister toe te voegen aan het betreffende account in SalesManager. Het is tevens mogelijk om selecties van bedrijven te importeren op basis van zelf ingegeven criteria, zoals bijvoorbeeld type branches, postcode reeksen of  groepen relaties zoals starters. Tot slot zorgt de update service bij de bedrijfscheck ervoor dat de verrijkte bedrijfsgegevens actueel blijven. Mutaties in het Handelsregister worden automatisch aangepast in SalesManager.

“Een veelgehoorde klacht is dat gegevens in een CRM database vaak incompleet en verouderd zijn. De toevoeging van de bedrijfscheck in SalesManager maakt hier een einde aan en zal het dagelijks werken voor gebruikers vele malen makkelijker en sneller maken, terwijl men verzekerd is van correcte en actuele gegevens,” aldus Timo Bunt van Webservices.nl.

“Webservices.nl is de partner bij uitstek die een directe koppeling met het Handelsregister kan realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze toepassing organisaties toestaat om op een eenvoudige en kosteneffectieve wijze klantenbestanden uit te breiden en up-to-date te houden. Nieuwe kansen kunnen aangeboord worden door leads uit het Handelsregister in SalesManager te genereren,” aldus Noel Digan, CEO SalesManager Software.

Wil je meer weten over de producten van SalesManager?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: +31(0)20 69 65 650 of info@salesmanager.nl. Wij staan altijd klaar om u van een passende oplossing te kunnen voorzien.